เนื้อเพลง ไม่ต้องมา - Only Monday

เนื้อเพลง ไม่ต้องมา - Only Monday

เนื้อเพลง 'ไม่ต้องมา' โดย Only Monday. ต่อไปนี้เป็นข้อความที่ตัดตอนมาจากเนื้อเพล. เธอเปรียบดังไฟแผดเผาที่กำลังหลอมละลาย ใจของฉันให้มันไม่เหลือซาก เธอเปรียบดังเสือที่ย่องเข้ามาขย้ำหัวใจของฉันช้า. คุณสามารถสมัครรับข้อมูลหรือซื้อเพลงนี้ผ่านสื่อดิจิทัลอย่างเป็นทางการ เช่น iTunes, Spotify และสื่อการซื้อเพลงออนไลน์อย่างเป็นทางการอื่น ๆ หรือคุณสามารถฟังผ่านช่อง Youtube

เนื้อเพลง ไม่ต้องมา - Only Monday

เธอเปรียบดังไฟแผดเผาที่กำลังหลอมละลาย
ใจของฉันให้มันไม่เหลือซาก
เธอเปรียบดังเสือที่ย่องเข้ามาขย้ำหัวใจของฉันช้า ๆ ให้ฉันตายไปกับเธอ

ฉันไม่ต้องการเธออีกแล้ว
หยุดทำร้ายกันได้แล้ว

ต่อจากนี้เธอไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้าเธออีก
ถ้าเธอคิดจะไปก็ไม่ต้องลา
แค่อย่าให้ฉันเห็นหน้าเธออีก
ออกไปให้พ้นจากชีวิตฉันได้หรือเปล่า

เธอเปรียบดังไฟเร่าร้อนที่กำลังหลอมละลาย
ใจของฉันให้มันไม่เหลือซาก
เธอเปรียบดั่งไฟนรกที่มันแผดเผาหัวใจของฉันช้า ๆ
มันทรมานเหลือเกิน

ฉันไม่ต้องการเธออีกแล้ว
หยุดทำร้ายกันได้แล้ว

ต่อจากนี้เธอไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้าเธออีก
ถ้าเธอคิดจะไปก็ไม่ต้องลา
แค่อย่าให้ฉันเห็นหน้าเธออีก
ออกไปให้พ้นจากชีวิตฉันได้หรือเปล่า

ต่อจากนี้เธอไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้าเธออีก
ถ้าเธอคิดจะไปก็ไม่ต้องลา
แค่อย่าให้ฉันเห็นหน้าเธออีก
ออกไปให้พ้นจากชีวิตฉันได้หรือเปล่า